Marijana Sekulić

Marijana je profesionalni kouč, mentor i katalizator promjene za žene koje su spremne da otključaju potentnu energiju svoje ženske esencije. Njena misija je da podrži žene u potpunom prihvatanju sebe i svjesnom izražavanju svoje senzualnosti i seksualnosti time oslobađajući više samopouzdanja i ljubavi prema sebi, ujedno se usklađujući sa svrhom i istinom svoje duše.

Proteklih 10 godina, Marijana spaja senzualni ples i transformativne tehnike koje vode ka povijezivanju sa mudrošću tela i oslobađanju od nekorisnih obrazaca ponašanja, stida i krivice vezanih za užitak i slobodno izražavanje.

Koristeći sertifikovane metodologije koučinga i kliringa, isceljujuću Reiki energiju i tantričke prakse, Marijana mentoriše i obučava liderke novog doba. Igra ključnu ulogu u buđenju kroz ženske krugove, radionice i događaje.

Prema Marijaninom shvatanju, iscjeljenje pojedinaca je prvi korak ka iscjeljenju čitave planete. Strastveno se zalaže za svjesne odnose i aktivno učestvuje u organizovanju festivala i događaja posvećenih iscjeljenju, uzdizanju i zajedničkom stvaranju Nove Zemlje.

Marijana nije samo fasilitator, ona je transformišuća energija i svijetli primjer ženske moći.

Facilitators & Artists

New Moon Winter Retreat

Jadranka Petrović

Jadranka Petrović

Svetlana Vujačić

Svetlana Vujačić

Lava Nikolić

Lava

Sound & Meditation Medicine Woman

Jelena Vuković

Jelena Vuković

Dušan Kovačević

Dušan Kovačević

Visionary Leader and Master of Manifestation

Marijana Sekulić

Marijana Sekulić

Guide, Mentor, and Catalyst for Women