Lava Nikolić

Lava je tvorac duhovne “Flow” muzike kao i instruktorka NLP-a, Reiki-ja i meditacije. Kanališe iscjeljujuću muziku i vodi slušaoce ka višim stanjima svijesti.

Kroz njen put koji traje preko 10 godina, radila je sa nebrojeno mnogo ljudi, pomažući im da iscijele i transformišu svoje živote. Sarađivala je sa najboljim koučevima širom svijeta kako bi ljudima pomogla da pretvore svoju strast u svrhu.

Na ADA Festivalu kao i New Moon Ecstatic Cacao retreat-u, imaćete priliku da uživate u njenoj muzici kao i da naučite poslovne vještine kako biste manifestovali svoje talente i svrhu u ispunjavajuće poslove, time postižući balans u materijalnom i duhovnom svijetu.

Upoznajte Lavinu umjetnost putem njenog Instagrama:

Facilitators & Artists

New Moon Winter Retreat

Jadranka Petrović

Jadranka Petrović

Svetlana Vujačić

Svetlana Vujačić

Lava Nikolić

Lava

Sound & Meditation Medicine Woman

Jelena Vuković

Jelena Vuković

Dušan Kovačević

Dušan Kovačević

Visionary Leader and Master of Manifestation

Marijana Sekulić

Marijana Sekulić

Guide, Mentor, and Catalyst for Women