by Andrea Pangos

This is a workshop in local language

Kako isceliti pet rana iz detinjstva

Osnovna namera radionice je osvešćivanje i isceljivanje pet rana iz detinjstva: strah od napuštanja, strah od odbacivanja, poniženje, prevara i strah da verujemo drugima, nepravda.

Pored toga, radionica pruža veoma konkretna rešenja meditativnim putem, energetskim radom i svesnim razmišljanjem, za one koji žele:

  • da aktivno utiču na isceljenje prošlosti i na optimizaciju budućnosti,
  • da nađu/kreiraju konkretna rešenja za unutrašnje i spoljašnje probleme,
  • da poboljšaju odnos sa sobom i drugima,
  • da stimulišu fizičko samoisceljenje,
  • da prevaziđu emotivne, mentalne, energetske i duhovne prepreke, unutrašnje i spoljašnje,
  • da sazrevaju kao Centar pozitivne transformacije ključnih životnih polja;
  • da povećaju meditativne sposobnosti,
  • da podignu nivo Svesnosti, kvalitet i efikasnost rada na sebi;
  • da sazre sposobnost da Budu Sada i Ovde, u cilju Prosvetljenja i povećanja kvaliteta života.

Workshops

ADA Divine Awakening 2022

ADA New Earth temple

7 VS 9

Source Tample

Activate your superpowers

ADA New Earth temple

Awaken the Goddess in You

Source Tample

Brotherhood of Light: Awaken the Warrior

ADA New Earth temple

Conscious dancing

Authenticity temple

Dancing a story

Heart Tample

Emotional Alchemy & Personal Power

ADA New Earth temple

Energetic Sex

Passion Tample

Erotic & ritual body painting

Authenticity temple

From Ada to Universe

Source Tample

Healing 5 wounds from childhood

Heart Tample

Heart Blooming

Heart Tample

Inner child healing

Authenticity temple

Invisible walls: Exploring the boundaries of our inner freedom

Authenticity temple

Intimacy tango

Passion Tample

Latihan Bodyhan

Passion Tample

Lustful play

ADA New Earth temple

Manifesting dream life